t.A.t.u.

t.A.t.u

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu làm cách nào mà t.A.t.u. từ Nga đã băng qua đại dương để … More