tho-la-gi

Thơ là gì?

Trong Kiệt tác không người biết của Balzac, có bốn lần cái gọi là “thơ” hay “tính thơ” xuất hiện … More