một chút điên

Một mình thì ít khi điên, nhưng trong tập thể thì điên là luật. Tôi cố đọc và viết tiếng … More