một chút điên

Một mình thì ít khi điên, nhưng trong tập thể thì điên là luật. Tôi cố đọc và viết tiếng…

mot-ban-thao-1

một bản thảo 1

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một căn phòng trưng bày mọi cuốn tiểu thuyết từng được viết…