kỹ thuật drill

Thao tác lặp (repetition) xuất hiện rất nhiều trong hoạt động học tập, và luôn được xem như một chiến … More