Cơn mưa hạ

Có một dạo lúc mà khu vực xung quanh chung cư Miếu Nổi chưa có những quán cà phê như … More

the-umbilical-cord

The umbilical cord

Earlier today, when I told my Mom that I would like to go back to the city by late afternoon, … More