Nguyễn Tuân và Bồ Tùng Linh

nguyen-tuan-bo-tung-linh

Nguyễn Tuân và Bồ Tùng Linh, why not?

Nguyễn Tuân viết Loạn Âm, có ông được Diêm Vương bắt đi làm thành hoàng, nó cũng giống truyện Khảo Thành Hoàng. Nguyễn Tuân từng kể có ý định viết truyện người nghiện rượu bị sỏi thận, một hôm đang ngủ thấy hai viên sỏi nói chuyện với nhau, cũng giống truyện Đồng Nhân Ngữ.

Các truyện Trên đỉnh non Tản, Vườn xuân lan tạ chủ, Những chiếc ấm đất, các loại nhân vật với vẻ hiểu chuyện và đằm tính, ngôn từ cũ và bối cảnh truyện có một vẻ low-key như một bức cổ phong, chính là cái âm hưởng dạt dào bàng bạc trong toàn bộ thiên Liêu Trai Chí Dị.

Phan Ngọc nói đọc Nhất Linh biết người đứng sau là André Gide, nhưng đọc Nguyễn Tuân không biết người đứng sau là ai, nhưng có lẽ chính Bồ Tùng Linh là một trong số đó.

Từ trước cái bản dịch của Tàn Đà sang chữ quốc ngữ được nhà Tân Dân xuất bản năm 1939, có khi Nguyễn Tuân đã được đọc các bản dịch trên báo, thậm chí rất có thể ông đọc bằng Hán Văn hoặc được ông cụ thân sinh mình kể lại cho nghe. Mối quan hệ giữa Nguyễn Tuân và cụ tú Hải Văn đã ảnh hưởng rất sâu sắc lên văn nghiệp Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân, trên những thôi đường giang hồ tứ chiếng, đã có đôi lần nghĩ về cái tuổi thơ bên ông cụ, nhất là trong Một chuyến đi: “tôi tưởng nhớ đến thầy tôi, một ông Tú già cũ, trong những đêm xuân mưa phùn nặng hột, thường bắt tôi gây một lư trầm Quảng Nam. Cha tôi vặn trục đàn nguyệt kêu cót két, trong gian nhà gác vắng vẻ ở một tỉnh xép kia phố xá lèo tèo.” Nguyễn Tuân cũng đọc thơ Đường, lấy mấy câu thơ Đỗ Mục đề từ cho Chiếc lư đồng mắt cua.

Ở một mặt khác, Nguyễn Tuân thân với nhóm của Hoàng Tích Chu, là nhóm thanh niên Tây học tham vọng đổi mới báo chí Việt Nam. Là một công tử con nhà gia giáo, vừa rất cũ lại chơi với bọn muốn làm mới. Con người Nguyễn Tuân đặt trong cái bối cảnh giao thời kỳ lạ đó, như là những nhân vật trong Nhật Xuất của Tào Ngu hay Kim Lăng thập tam thoa.

Hương Cảng năm Đinh Sửu chuyển sang năm Mậu Dần, gần 100 năm kể từ sự kết thúc của cuộc chiến tranh Nha Phiến, nơi phương Đông đã gặp phương Tây và tạo thành một tổ hợp kỳ lạ, Nguyễn Tuân đã đến đấy, một nơi thật sự Nguyễn Tuân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s