thất bại và thất vọng ở phút chín mươi

Chỉ cần một lần bị lập biên bản mang tài liệu vào phòng thi là tự đặt một dấu chấm hỏi hoài nghi đằng sau bao nhiêu thành tích mười hai năm học. Những tấm giấy khen, những con điểm giỏi, lớp chọn hay trường chuyên, bao nhiêu phần trong số đó là thực lực, bao nhiêu phần là luồn lách, dối gian? Tôi không thể biết, bởi lẽ việc kiểm tra đánh giá đã không thực hiện được; mọi nhìn nhận đều bị che phủ bởi một màn sương mờ đục của những phân trần không rõ đúng sai.

Vấn đề ở chỗ đó chỉ là một gian dối bị phát hiện. Nghĩa là rất có thể còn nhiều gian dối khác đã chưa được phát hiện. Nghĩ về cái xã hội bây giờ toàn kẻ vụ lợi, dùng đủ trò chạy chọt lươn lẹo để vinh thân phì gia, tôi đã tưởng rằng trường học là thành trì cuối cùng của sự công bằng và chính trực. Nhưng khi chính những học trò mà tôi cho là sáng giá nhất lại vi phạm quy chế khảo thí, hóa ra cái tưởng của tôi chỉ là bong bóng xà phòng. Và những lời khuyên của tôi về sự liêm chính trở nên thật lố bịch giữa muôn trùng thật giả lẫn lộn.

Tôi đã đối đãi với học trò bằng thái độ dân chủ, vì tin tưởng vào sự chín chắn của học trò. Nhưng học trò thì hãy còn quá háo thắng, tham vọng, quá trọng hình thức – âu cũng là những đặc điểm thường gặp của tuổi trẻ. Các cô cậu không biết rằng, so với rất nhiều người ngoài kia, mình đã có lợi thế hơn hẳn về gia cảnh rồi. Rồi đây, sau năm mười năm nữa, những con điểm cũng chỉ còn là mớ giấy lộn, nhưng những con người tạo nên bộ mặt mới của xã hội là những người thế nào? Đã quá dư thừa những kẻ hãnh tiến. 

Đáng quý làm sao những bạn dám thành thực đối mặt với giới hạn của mình. Điểm trung bình cũng là vinh quang nếu nó đánh dấu một nỗ lực chân chính. 

Điểm số cao. 

Đó có thể là một thất bại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s