trường ca Việt Nam

truong-ca-hoi-trung-duong

‘Hội trùng dương’ của Phạm Đình Chương

Trường ca Hội trùng dương là một bản hợp ca của ba con sông: sông Hồng, sông Hương, và sông Cửu Long, hát để chào mừng một ngày được gặp nhau ở biển lớn. Bài hát mở đầu với tiếng biển Đông:

Trùng dương
chốn đây ngàn phương,
có ba dòng sông cuốn xuôi biến Đông nhớ câu chờ mong.
Về khơi
sóng muôn triền tới,
nước non buồn vui đây hội trùng dương đầy vơi. 

Sau đó là Tiếng sông Hồng, Tiếng sông HươngTiếng sông Cửu Long. Mỗi khúc sẽ do một giọng thuộc miền đó trình bày: 

Rất có thể được viết sau 1954 và trước thời điểm tổ chức tổng tuyển cử cả nước 1956 như được ghi trong hiệp định Genève. Nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm đã phế truất Bảo Đại và từ chối tổng tuyển cử, lập ra nền Đệ Nhất Cộng Hòa ở miền Nam, và hội trùng dương chỉ còn là giấc mộng.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s