Hoàng Oanh ngâm thơ

Tốt nghiệp đại học Văn khoa Sài Gòn, “chim vàng Mỹ Tho” Hoàng Oanh đã định sẽ làm một bà … Continue reading Hoàng Oanh ngâm thơ