Danh mục tác phẩm từ Phổ Thông Tuổi Trẻ của nhà Tân Dân

nguoi giu ngua tham tam

PHỔ THÔNG TUỔI TRẺ (16-2-1944 – 16-5-1945)

Đó là một loại mới mà Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San đem hiến TUỔI TRẺ bắt đầu từ 16 Février 1944, thay cho loại tiểu-thuyết.

Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San vẫn ra mỗi tháng một số CHUYÊN SAN đầu tháng, số TUỔI TRẺ ra giữa tháng. Mỗi số 50 xu – Nửa năm 3$ – Cả năm 6$.

Phổ-Thông TUỔI TRẺ cũng theo đuổi mục đích giáo-dục như báo TRUYỀN BÁ, nhưng trình-độ cao hơn. Mỗi kỳ đăng một truyện dài (64 trang) và nhiều bài ngắn (9 trang), truyện và bài đều qui vào mục-đích giáo dục TUỔI TRẺ. Nhiều mục vui và có ích, toàn những thứ nuôi hồn bổ óc cho TUỔI TRẺ.

Các bạn đọc lớn tuổi của bá TRUYỀN BÁ có thể đọc Phổ-Thông TUỔI TRẺ ; Phổ-Thông TUỔI TRẺ sẽ luôn luôn là người bạn có ích cho độc giả, các bạn trẻ cũng như các gia-đình, các học đường sẽ có thể tin cậy Phổ-Thông TUỔI TRẺ như báo TRUYỀN BÁ vậy.

TÁC PHẨM

 1. Người giữ ngựa. Truyện của Thâm-Tâm (16-2-44 – 67, [3] p. ; 0$50)
 2. Truyện người trẻ tuổi. Truyện của Ngọc-Giao (16-3-44 – 64, [4] p. ; 0$50)
 3. Bọn trẻ tàn tật. Truyện của Thâm-Tâm (16-4-44 – 64, [4] p. ; 0$50)
 4. Anh em thằng nhãi. Truyện của Tô-Hoài (16-5-44 ; 0$50)
 5. Hổ với mọi. Truyện của Lưu Trọng-Lư (16-6-44 – 60, [4] p. ; 0$60)
 6. Thuồng luồng ở cạn. Truyện dã sử của Thâm-Tâm (16-7-44)
 7. Thuồng luồng ở nước. Truyện dã sử của Thâm-Tâm (16-8-44 – 56, [4] p. ; 0$70)
 8. Bước đường lưu lạc. Truyện của Tô-Hoài (16-9-44 ; 0$70)
 9. (16-10-44 ; 0$70)
 10. Cái chấm sáng. Truyện của Vũ-Bằng (16-11-44 – 66, [4] p. ; 0$70)
 11. Gánh hát sử Nam. Truyện của Thâm-Tâm (16-12-44 – 58, [4] p. ; 0$70)
 12. Họ ăn Tết. Truyện của Nguyễn Văn Nhàn (16-1-45 – 58, [4] ; 1$00)
 13. Tiếng mùa xuân. Tiểu-thuyết của Thâm-Tâm (16-3-45 – 64, [4] p. ; 1$20)
 14. Bốn chị em. Truyện của Ngọc-Giao (16-5-45)

Loại sách Tuổi Trẻ của báo Truyền Bá (2-1943 – 3-1943)

Báo TRUYỀN BÁ ra đời thấm-thoắt đã được hai mươi tháng.

Là một tờ tuần-báo giáo-dục của các em nhỏ, TRUYỀN BÁ đã được khắp học-giới và các gia-đình chăm lo giáo-dục con em hoan-nghênh đặc-biệt.

Các bạn nhỏ rất chăm đọc báo TRUYỀN BÁ. Nhiều bạn và nhiều gia-đình cho chúng tôi hay rằng báo TRUYỀN BÁ nên xuất-bản một loại sách giáo-dục, cho các trẻ em có thêm để xem một loại sách có ích và hợp với trình-độ họ.

Vì thể loại sách TUỔI TRẺ này ra đời.

Cùng một mục-đích và một tôn-chỉ với báo TRUYỀN BÁ, loại sách TUỔI TRẺ này sẽ hiến học-giới và gia đình những quyển dày khoảng 80 trang, bìa nhiều màu, vui và đẹp. Mỗi cuốn in một truyện dài hay là mấy truyện ngắn, phần nhiều là truyện sáng tác, nhưng cũng có khi dịch thuật, truyện nào cũng có ích về phương-diện giáo-dục hay giải-trí.

Các bạn trẻ và các gia-đình đã hoan-nghênh báo TRUYỀN BÁ sẽ hoan-nghênh LOẠI SÁCH TUỔI TRẺ của báo TRUYỀN BÁ.

TÁC PHẨM

 1. Anh em thằng Việt của Lê Văn-Trương (3-2-43 – 80 p. ; 0$40)
 2. Anh em thằng Việt (Tập thứ hai) của Lê Văn-Trương (5-3-43 – p. 81-154 ; 0$40)

Loại sách Tuổi Trẻ không ra nữa

Lúc bắt đầu cho ra « Loại sách tuổi trẻ » chúng tôi có ý định xuất bản mỗi tháng độ chừng một cuốn chọn lọc trong những tác phẩm giáo dục rât hay của những nhà văn quen biết. Sau « Anh em thằng Việt » chúng tôi đã xin phép và sửa soạn in « Người giữ ngựa » của Thâm Tâm để ra vào tháng Mai Juin, nhưng ý muốn đó nay không thể thành tựu được. Bởi vì hiện nay giấy hiếm lắm lắm, chánh phủ hạn chế việc cho in sách để tiết kiệm giấy.

Chúng tôi nghĩ không gì hơn là đem những cuốn sách giá trị đó trong « Loại sách tuổi trẻ » in vào trong Truyền Bá. Bởi vậy, tự nay « Loại sách tuổi trẻ » sẽ không ra, các bạn sẽ thiệt mấy một loại sách có ích để đọc. Những kể từ kỳ này, Truyền Bá sẽ tăng thêm giá trị. Những nhà văn trong « Loại sách tuổi trẻ » sẽ cùng góp sức với các nhà văn trong Truyền Bá để làm cho tờ báo thân yêu của các bạn đẹp hơn, hay hơn, có ích hơn.

Truyền Bá vẫn chỉ bán có hai hào. Hai hào, 36 trang lại thêm 4 trang phụ trương « Ông thằng Việt », tất cả là 40 trang ở vào lúc này, thật là rẻ lắm, các bạn nên cổ động cho mỗi ngày Truyền Bá được nhiều người đọc hơn lên.

Như vậy, là yêu Truyền Bá đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s