Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Văn Hồng

Bê_n_lòng___Cô_Tô_Cô_Tô_bpt6k4243672v

NHÀ XUẤT-BẢN VĂN-HỒNG
Giám-đốc : Đỗ Văn Hồng
Số 80 Phố Sinh-Từ – Hanoi (No 80 Route de Sinh-Từ – Hanoi)

 1. Phi-nga liệt nữ, võ hiệp xã hội ái tình tiểu-thuyết của Việt-Bình (1939 – 17 fasc. ; 268 p.)
 2. Dạ-y kiếm đạo của Việt-Bình (1939 – 3 fasc. 36 p.)
 3. Lỡ duyên, tiểu-thuyết của Hy-Sinh (1940 – 68, [4] p.)
 4. Hai người đàn bà của Bằng-Phi (1941 – 119 p.) (Nguyễn-văn-Mạnh)
 5. Oan trái, xã hội tiểu-thuyết của Thanh-Chung (1941 – 149 p.)
 6. Bến lòng của Cô-Tô (1941 – 139 p.)
 7. Đầu lâu trong hang máu của Việt-Bình (1941 – 127 p.)
 8. Chiêm tinh học : công-dụng trong các cuộc xổ số của Nguyễn-xuân-Khôi (1941 – 44 p.)
 9. Một người bạn của Thanh-Chung (1942 – 144 p.)
 10. Rừng xanh nhuộm máu của Việt-Bình và Cô-Tô (1942 – 100 p.)
 11. Vũ-Dương nghĩa-sĩ, võ hiệp tiểu-thuyết của Việt-Bình (1942 – 118 p.)
 12. Một linh hồn đau khổ của Băng-Tâm (1942 – 157 p.)
 13. Bến Tầm-Dương, sách hát vọng-cổ (1945 – 31 p.)
 14. Con khỉ thọt, truyện của Tân đạt Cơ (1945 – 32 p.)

LOẠI TRUYỆN « TUỔI TRẺ »

 1. Hai tấm lòng trẻ của Kim-Giao (1942 – 24 p. ; 0$15)
 2. Thủy cung công chúa của Cô-Tô (10 Octobre 1942 – 23 p. ; 0$15)
 3. Trốn-Học của Việt-Sinh (1942 – 22 p. ; 0$15) (Nguyễn-văn-Võ)
 4. Con gà mái sám của Việt-Bình (1942 – 22 p. ; 0$15)
 5. Cậu bé phiêu-lưu của Cô-Tô (1942 – 24 p. ; 0$15)
 6. Chích chòe phò mã của Kim-Giao (1942 – 24 p. ; 0$15)
 7. Lưu, lạc giang, hồ của Việt-Sinh (1942 – 24 p. ; 0$15) (Nguyễn-văn-Võ)
 8. Giọt nước mắt nhiệm mầu của Việt-Bình (0$15)
 9. Đứa trẻ báo oan thù của Cô-Tô (0$15)
 10. Lịch sử mặt trăng của Ky-Chinh (0$15)
 11. Kho vàng trong núi (số tết) của Việt-Bình (1943 – 40 p. ; 0$40)
 12. Cho tròn đạo hiếu của Trần-văn-Quý (1943 – 0$20)
 13. Cái gậy tiên và chiếc nón thần của Hải-Bằng (1943 – 0$20)
 14. Nhà phù thủy tí-hon của Ngô-Hòa (1943 – 0$20)
 15. Người không chết của Cô-Tô (1943 ; 0$20)
 16. Nghĩa khí của Tú-Ân (28 Mai 1943 – 26 p. ; 0$20)
 17. Mọi rừng của Nguyễn-Ân (1943)
 18. Tòa nhà trong rừng thẳm của Vũ đình-Thân (1943)
 19. Ngọn đảo hoang vu của Việt-Bình (1943)
 20. Đôi bạn rừng xanh của Hoàng-Thụy (1943)
 21. Những ngày trên hoang đảo của Việt-Bình (1943)
 22. Lòng vàng của Kim-Giao (1943)
 23. Đôi chim xanh của Thọ-Hưng (1943 – 32 p.)
 24. Vượt lớp mây xanh của Vũ-trọng-Đào [Bông sen xanh của Ngô-bùi-Ngân] (19 Octobre 1943 – 24 p. ; 0$25)
 25. Nuôi em của Phạm bang Cơ (1943 – 28 p.)
 26. Bác Xã Quých của Tâm-Chung (1943 – 24 p.)
 27. Khoản tiền học của Phạm bang Cơ (1944 – 24 p.)
 28. Mộng làm hoàng tử của Ngô-bùi-Ngân (1944 – 24 p. ; 0$30)
 29. Trả thù thầy của Đặng-hữu-Phát (1944 – 24 p. ; 0$30)
 30. Nghiệp đế-vương của Khổng-Hiền (1944 – 24 p. ; 0$30)
 31. Ngôi báu về ai ? của Nguyễn-trung-Hòa (1944 – 24 p. ; 0$30)
 32. Báo thù cha của Như-Cương (1944 – 24 p.)
 33. Con chim bạch-yến của Hoàng-Việt (1944 – 28 p.)

Đăng lại từ bài viết trên ntd’s Blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s