Đọc Số đỏ (1938) của Vũ Trọng Phụng

Những tác phẩm tiền chiến tôi từng đọc phần nhiều nghiêm trọng và ảm đạm, thế nên Số đỏ vẫn … Continue reading Đọc Số đỏ (1938) của Vũ Trọng Phụng