Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Đại La

tho-van-mua-xuan-nha-xuat-ban-dai-la

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI LA
Vũ Công Hộ
Số 46, phố Harmand – Hà-nội

 1. Thơ văn mùa Xuân (1944 – 78 p.)
 2. Ba hồi kinh-dị của Thế-Lữ (1945 – 190 p. ; 7$50)
 3. Người vô hình của H.C. Wells, Thế-Lữ dịch (1945, 2 v. – 166, 252 p. ; 4$80, 7$80)
 4. Bóng ma trong gương của Thế-Lữ (sắp in)
 5. Dương Quý Phi của Thế-Lữ (sẽ in)
 6. Lê-Ta làm báo của Thế-Lữ (sẽ in)
 7. Lệ-chi viên của Vi Huyền Đắc (1945 – 129 p.)
 8. Giê-su, đấng cứu thế của Vi Huyền Đắc (1945 – 121 p.)
 9. Kim tiền của Vi Huyền Đắc (sắp in)
 10. Bạch-hạc đình của Vi Huyền Đắc (đương in)
 11. Vương An Thạch của Đào Trinh Nhất (1945 – 288 p.)
 12. Phan đình Phùng của Đào Trinh Nhất (đương in)
 13. Cây đàn Kỳ-mông của Vũ Ngọc Phan (đương in)
 14. Đôi giầy không mòn của Vũ Ngọc Phan (sắp in)
 15. Tạp bút của Vũ Ngọc Phan (sắp in)
 16. Một người đốt rừng trúc của Nguyễn Tuân (đương in)
 17. Tuyết-giang phu-tử của Chu-Thiên (30-3-1945 – 154 p. ; 7$80)
 18. Ba Đình của Phan Trần Chúc (1945 – 144 p.)
 19. Bùi Viện của Phan Trần Chúc (1945, In lần thứ hai – 152 p.)
 20. Tuyên-phi họ Đặng của Linh-Tâm (đương in)
 21. Người thứ ba của Linh-Tâm (sắp in)
 22. Thái-tử Duy-Vỹ của Linh-Tâm (sẽ in)
 23. Những tối tráng lệ của Linh-Tâm (sẽ in)
 24. Chính-trị Hồ Quý-Ly của Chu Thiên (1945 – 136 p.)
 25. Sấm ký của Chu Thiên (1945 – 49 p.)
 26. Bảng tra cứu tên phố Hà Nội (31-12-1945)
 27. Tự do dân chủ của Quỳnh Thạch (1946 – 29 p.)
 28. Trang sử đẫm máu Nam bộ của Nguyễn Hoài Nam (1946 – 54 p.)
 29. Yếm khăn Nam bộ của Nguyễn Hoài Nam (1946 – 53 p.)
 30. Vấn đề công thải và công trái của Bùi Thế Văn (1946 – 147 p.)
 31. Mưu cụ chủ nhà của Linh-Tâm (1951 – 124 p.)

SÁCH ĐẠI CHÚNG

 1. Những vật ly ty của Vũ Ngọc Phan (1946 – 45 p.)
 2. Ảnh-hưởng văn-hóa Trung-hoa ở đất Việt của Nguyễn Xuân-Uẩn (1946 – 33 p.)

Đăng lại từ bài viết Thư mục Ấn phẩm của Nhà xuất bản Đại La trên ntd’s Blog.

Xem thêm:

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Đời Mới

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s