Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Tân Việt

su-ky-tu-ma-thien

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT
Giám-đốc : Lê-Văn-Văng
63, Avenue Desvaux – Mytho
29 Lamblot – Hanoi
49, Rue Takou – Hanoi

 1. Phù-dung và nhan sắc của Lãng-Tử (Mytho : 15 Novembre 1939 – 216 p. ; 0$75)
 2. Nợ văn, phóng-sự của Lãng-Tử – Bữa bún tình của Trần-Mai Ninh (1941 – 85 p. ; 0$45)
 3. Nhất định, truyện dài của Nguyễn-khắc-Mẫn (1940 – 142 p. ; 0$55)
 4. Trên đồi Xim, tiểu-thuyết của Nguyễn-khắc-Mẫn (1941 – 100 p. ; 0$50)
 5. Mùa gặt mới số 1 (1940 – 167 p. ; 0$75)
 6. Mùa gặt mới số 2 (1940 – 214 p. ; 1$00)
 7. Dở chồng báo cũ của Phan-Văn-Hùm, Trần-Thanh-Mại, Xuân-Diệu, Phan-Sào-Nam, Nguyễn-Khắc-Hiếu, Phan-Khôi, Chế-Lan-Viên, Từ-Ngọc, Hoa-Bằng, Thanh-Tịnh, Nguyễn-Khắc-Mẫn, Lãng-Tử (5 Février 1940 – 157 p. ; 1$95)
 8. Thằng Tuất của Trần-Mai-Ninh (1941 – 87 p. ; 0$45)
 9. Cát bụi của Thiết-Can (1940 – 69 p. ; 0$35)
 10. Đám ma tôi của Hoài-Điệp (1941 – 83 p. ; 0$40)
 11. Một cổ đôi ba tròng của Trương-Tửu (1940 – 74 p. ; 0$48)
 12. Chết, tùy bút của Khôi (1940 – 91 p. ; 0$40)
 13. Tôi làm xiếc (Giải-thưởng Việt-báo năm 1940), phóng sự dài của Hữu Thiện (1941 – 74 p. ; 0$38)
 14. Một giấc mơ ghê gớm của Trọng-Miên (1940 – 75 p. ; 0$35)
 15. Gió đưa của Vị-Hồ (0$45)
 16. Những đêm sầu của linh hồn của Phiêu Linh (1940 – 71 p. ; 0$35)
 17. Tiếng còi nhà máy của Kim-Hà (1941 – 114, [6] p. ; 0$55)
 18. Tang tóc, tiểu thuyết của Vũ-trọng-Can (1942 – 116 p. ; 0$60)
 19. Thanh-niên trước thế giới mới của André Maurois, Phùng Nguyên dịch (1942 – 59 p. ; 0$45)
 20. Đời văn của Trần-thanh-Mại (10 Mars 1942 – 117 p. ; 0$85)
 21. Bẽ bàng của Thế-Hùng (1942 – 61 p. ; 0$40)
 22. Triết-học Bergson của Lê-chí-Thiệp (1942 – 110 p. ; 0$95)
 23. Thế giới mới của André Maurois, Phùng Nguyên dịch (1942 – 61 p. ; 0$45)
 24. Phê bình văn học của Kiều thanh Quế (1ère Juillet 1942 – 122 p. ; 0$95)
 25. Một ngày của Tolstoï của Kiều thanh Quế (1942 – 75 p. ; 0$50)
 26. Đời văn quyển II của Trần-thanh-Mại (1942 – 118 p. ; 0$95)
 27. Nghệ-thuật làm việc của André Maurois, Nguyễn xuân Huy dịch (1942 – 75 p. ; 0$55)
 28. Vàng sao của Chế Lan Viên (1942 – 111 p. ; 2$50)
 29. Luận tùng I (1943 – 158 p. ; 1$50)
 30. Luận tùng II (đang in)
 31. Trong 99 chóp núi (Đinh-nhật-Thận với Thu-dạ lữ hoài ngâm), Nguyễn-văn-Đề dịch (10 Septembre 1942 – 107 p. ; 1$00)
 32. Triết-học Kant của Nguyễn Đình Thi (1942 – 156 p.)
 33. Triết học Nietzsche của Nguyễn Đình Thi (1942 – 204 p.)
 34. Triết-học Einstein của Nguyễn-đình-Thi (1943 – 236 p. ; 2$30)
 35. Triết-học Aristote của Nguyễn Anh Nghĩa (1944 – 220 p. ; 3$80)
 36. Phật giáo triết học của Phan Văn Hùm (1942 – 228 p.)
 37. Triết-lý về vũ-trụ và nhân sinh của Phan-Mật (1943 – 165 p. ; 2$30)
 38. Triết học Descartes của Nguyễn Đình Thi (1943 – 292 p. ; 4$50)
 39. Siêu hình học I của Nguyễn Đình Thi (1943 – 330 p. ; 5$00)
 40. Học-thuyết Freud của Tô Kiều Phương (1943 – 470 p. ; 2$50)
 41. Ba mươi năm văn học của Mộc Khuê (1942 – 125 p. ; 1$35) (Kiều Thanh Quế)
 42. Vườn Hồng của Saadi, Mộng Huyền dịch (1942 – 102 p. ; 1$10)
 43. Nghìn lẻ một đêm, Trần Văn Lai dịch (1942, 7 v. – ? ; I: 2$00, II-VI: 2$50, VII: 2$80)
 44. Nghìn lẻ một ngày của Moclès, Mai-Khanh dịch (1944 – 234 p. ; 5$00)
 45. Trăng ma lầu Việt của Quách Tấn (1943 – 223 p. ; 3$20)
 46. Ly Tao của Khuất Nguyên, Nhượng Tống dịch (1944 – 134 p. ; 6$00)
 47. Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch (1944 – 382 p.)
 48. Mái Tây (Tây Sương Ký) của Vương Thực Phủ, Nhượng Tống dịch (1944 – 530 p.)
 49. Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Nhượng Tống dịch
 50. Sử-ký Tư Mã Thiên, Nhượng Tống dịch (1944 – 401 p. ; 16$00)
 51. Hương Ngọc, Nhượng Tống dịch
 52. Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Mạc Bảo Thần dịch (1945, 2 v. – I: 163 p. ; I: 9$50)
 53. Lam sơn thực lục của Nguyễn Trãi, Mạc Bảo Thần dịch (6$00)
 54. Đàn bà và nhà văn của Kiều Thanh Quế (1943 – 98 p. ; 1$20)
 55. Thi-sĩ câm của Thiên Thu (1944 – 174 p.)
 56. Thi hào Tagore của Nguyễn Văn Hai (1942 – 396 p. ; 4$80)
 57. Trông giòng sông Vị, văn-chương và thân-thế Trần Tế-Xương của Trần-Thanh-Mại (21-7-1943 – 165 p. ; 1$90)
 58. Văn-hào Tolstoï của Nguyễn Phi Hoành (1942 – 191 p. ; 2$40)
 59. Tìm nghĩa văn-học của Nguyễn Hưng Phấn (1944 – 128 p. ; 2$20)
 60. Phiếm-luận về Auguste Comte của Nguyễn Ái Lang (1943 – 230 p. ; 3$00) (Nguyễn Tế Mỹ)
 61. Đã không duyên kiếp của Xuyên Sơn (1942 – 143 p. ; 0$85) (Loại sách trinh-thám)
 62. Thiên Hương 1$50
 63. Lưỡi kiếm Hồng-Vân của Văn-Tuyền (1942 – 130 p. ; 1$35)
 64. Chiều 30 Tết của Đỗ Quang Tiến (1943 – 141 p. ; 1$20)
 65. Thanh gươm Tử-Ánh của Văn-Tuyền (1942 – 136 p. ; 1$35)
 66. Nguyễn Văn Siêu, thi-ca và tiểu-sử của Nguyễn Như Thiệp và Nguyễn Văn Đề (1944 – 163 p. ; 2$90)
 67. Vương Dương Minh, thân thế và học thuyết của Phan Văn Hùm (1944 – 503 p.)
 68. Truyện dị thường của Edgar Poë, Mộng Huyền dịch (1944, 2 v. – 245, 247 p. ; 4$50, 4$50)
 69. Ngô-Vương Quyền, lịch sử ký sự của Trần Thanh Mại (1944 – 232 p.)
 70. Thối thực ký văn của Trương quốc Dụng, Nguyễn Lợi và Nguyễn đổng Chi dịch và chú thích (1944 – 251 p. ; 7$50)
 71. Những kẻ lang thang (6$00)
 72. Việt Nam Phật Giáo sử lược của Thích Mật Thể (1944 – 289 p. ; 11$50)
 73. Những sự gặp gỡ của Đông Phương và Tây Phương của Vũ Bội Liêu (1944 – 285 p. ; 6$00)
 74. Nhạc sĩ tây phương của B.Đ Ái Mỹ (1943 – 102 p. ; 1$30)
 75. Hát dặm Nghệ Tĩnh của Nguyễn đổng Chi (1944 – 338 p. ; 8$00)
 76. Triết học nhập môn của Nguyễn Anh Nghĩa (1944 – 205 p. ; 5$80)
 77. Hỗ trợ thảo luận của Nhượng Tống (1945 – 56 p.)

Đăng lại từ bài viết trên ntd’s Blog.

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s