Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Cộng Lực

nha-xuat-ban-Cong-Luc

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỰC
Chủ trương : Bùi Xuân Tuy
Biên tập : Lê Roãn Riệu
9, Rue de Takou – Tél. 962 – Hanoi (Phố Hàng Cót)

 1. Le Français des petits : Cours enfantin et préparatoire của Bùi Đình San (1939 – vi, 80 p. ; 0$25)
 2. Đường tơ chưa dứt của Phi tâm-Yến (1941 – 50 p. ; 0$40)
 3. Thời thế với văn chương của Hoàng-ngọc-Phách (1er Mai 1941 – 203 p. ; 0$80)
 4. Đâu là chân-lý ? của Hoàng-ngọc-Phách (1941 – 232 p. ; 0$80)
 5. Kinh-hoàng, tiểu-thuyết của Phạm-cao-Củng (1940 – 121 p. ; 0$42)
 6. Chiếc bóng, tiểu-thuyết của Nguyễn-Vỹ (1941 – 144 p. ; 0$55)
 7. Thơ say của Vũ-hoàng-Chương (1941 – 106 p. ; 0$80)
 8. Trái tim hấp hối của Thy Hạc (1941 – 0$60)
 9. Tùy bút của Nguyễn-Tuân (1941 – 178 p. ; 0$60)
 10. Đắm tàu, truyện dài của Học-Phi
 11. Người em sầu mộng của Vũ-trọng-Can (1941 – 121 p. ; 0$60)
 12. Người bạn gái, tiểu-thuyết của Thiếu-Sơn (1941 – 199, 11 p. ; 0$80)
 13. Cách thức làm nhà của Bùi-quốc-Sủng (1941 – 86, [8] p.)
 14. Số mệnh trên đường tay của Hà Minh Tiên (1941 – 68 p.)
 15. Suối đàn, truyện đường rừng của Lan-Khai (1942 – 143 p. ; 0$50)
 16. Bóng hạnh phúc của Lê-văn-Trương (1942, 2 v. – 240 p. ; 1$20)
 17. Mấy điều cần thiết các giáo viên của Hội nên biết của Hội Truyền bá học quốc ngữ (1942 – 48 p.)
 18. Chu Mạnh Trinh của Trúc-Khê, Tiên-Đàm (1942 – 95 p.)
 19. Nhà bên kia của Đỗ Đức Thu (1942 – 116 p.)
 20. Nhạt tình của Mạnh Phú Tư (1942 – 214 p. ; 1$00)
 21. Đôi vợ chồng của Kinh Kha (1942 – 137 p.)
 22. Em là gái bên song cửa của Lưu Trọng Lư (1942)
 23. Văn-nhân Thi-nhân Việt-Nam hiện-đại : Tú Mỡ của Lê-Thanh (1942 – 106 p. ; 0$60)
 24. Khảo-cứu về tiếng Việt-Nam của Trà Ngân (1943 – 230 p.)
 25. Kim Tự Tháp của Phan Quang Định (1943 – 129 p.)
 26. Việt-sử giai-thoại của Đào Trinh Nhất (1943 – 142 p.)
 27. Nửa đêm của Nam-Cao (1943 – 148 p. ; 2$00)
 28. Một mối tình của Phạm Huy Toại (1944, In lần thứ tư ? – 104 p.)
 29. Hầu thánh, phóng sự của Lộng-Chương (1944 – 183 p. ; 4$00)
 30. Tinh-thần Phật-giáo của Vũ-Trọng-Can (1944 ; 3$00)
 31. Lý-Đỗ I : Lý-Thái-Bạch của Trúc-Khê (1944 – 172 p. ; 5$00)
 32. Câu chuyện văn học của Thiếu Sơn (1944 – 140 p.)
 33. Chu Tần tinh-hoa của Đào Trinh Nhất (1945 – 170 p.)

SÁCH HOA MAI

 1. Con sáo trắng của Thy-Hạc (1941 – 33 p. ; 0p10)
 2. Thám hiểm mặt trăng của Vũ-Tinh (1941 – 32 p. ; 0p10)
 3. Tham thì thâm của Nguyễn-v-Nghiêm (1941 – 32 p. ; 0p10)
 4. Chiếc vòng bạch ngọc của Thy-Hạc (1941 – 0p10)
 5. Lá thư rơi của Tô-Hoài (1941 – 0p10)
 6. Nụ cười của Nam-Cao (1941 – 0p10)
 7. Trên Hỏa-tinh của Vũ-Tính (1941 – 31 p. ; 0p10)
 8. Hoa Nương của Thy-Hạc (0p10)
 9. Phép Lạ của Bùi-Hiển (0p10)
 10. Con Mèo mắt ngọc của Nam-Cao (0p10)
 11. Hoa Thủy Tiên của Thy-Hạc (0p10)
 12. Con đường phúc tội của Hoàng-Đạt (1942 – 32 p. ; 0p10)
 13. Ba người bạn của Nam-Cao (1942 – 33 p. ; 0p10)
 14. Con chuột mù của Bùi Hiển (1942 – 32 p.) (số 14 ?)
 15. Con chuột mù của Bùi Hiển (1942 – 32 p.) (số 14 ?)
 16. Phép lạ của Bùi Hiển (1942 – 32 p.) (số 15 ?)
 17. Đi nghỉ mát của Ngô Hòa (1942 – 32 p.) (số 16 ?)
 18. Những kẻ khốn-nạn số 1 của Nam-Cao (1942 – 32 p.)
 19. Những kẻ khốn-nạn số 2 của Nam-Cao (1942 – 32 p.)
 20. Người rừng của Ngô Hòa (1942 – 32 p.)
 21. Vòng quanh thế giới của Như Phong (1942 – 32 p.)
 22. Những vần thơ xanh của Jeannine Lệ-Thủy (1942 – 0$12) (số 22 ?)
 23. Con dạ tràng của Đào-Thiệu (1942 – 32 p. ; 0$12)
 24. Người thợ rèn của Nam-Cao (1942 – 32 p. ; 0$12)
 25. Vỡ đê của Nguyễn-Ngọc (1942 – 0$12)
 26. Đứa con nuôi của Ngô-Hòa (1942 – 32 p. ; 0$12)
 27. Trên Bắc Cực của Vũ-Tính (1942 – 32 p. ; 0$12)
 28. Tuổi ngây thơ của Nguyễn-Ngọc (1942 – 32 p. ; 0$15)
 29. Hai đứa trẻ số 1 của Nam-Cao (0$20)
 30. Hai đứa trẻ số 2 của Nam-Cao (0$20)
 31. Công chúa Bạch-Tuyết và bẩy thằng lùn của Micro (1943 – 32 p. ; 0$20) (Bùi Xuân Như, em trai Bùi Xuân Học)
 32. Nhà trinh-thám tý-hon của Nguyễn-Phú-Đốc (1943 – 33 p. ; 0$20)
 33. Công-chúa tóc-vàng của Phan-Như (1943 – 31 p. ; 0$20)
 34. Thám-hiểm gò Khúc-Rồng của Nguyễn-Phú-Đốc (1943 – 30 p. ; 0$20)
 35. Trên cánh chim của Niêm Lộc (1942 – 32 p.)
 36. Đầu đường xó chợ của Nam-Cao (1942)
 37. Con Mèo mắt ngọc của Nam-Cao (1943 – 40 p.)
 38. Chuyện bảy bông lúa lép của Nam-Cao (1944)
 39. Bảy bông lúa của Nam-Cao (1944 – 32 p.)
 40. Hương Đạo Vương của Tiêu Lang (1944 – 32 p.)

Đăng lại từ bài viết Thư mục Ấn phẩm của Nhà xuất bản Cộng Lực trên ntd’s Blog

Xem thêm: Các ấn phẩm của Hàn Thuyên xuất bản cục

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s