Các ấn phẩm của Hàn Thuyên xuất bản cục

nguyen-bach-khoa-truong-tuu

HÀN-THUYÊN XUẤT-BẢN-CỤC
Giám đốc : Nguyễn xuân Tái

 1. Kinh Thi Việt Nam, nghiên cứu của Trương Tửu (31 Décembre 1940 – 169 p. ; 0$70) (bị cấm)
 2. Thực và mộng, thơ của Lê Trọng-Quỹ và Lương đức Thiệp (1941 – 88 p. ; 0$60) (In toàn bằng giấy Hội-Chỉ thửa tại làng Nghè Hadong)
 3. Một sức khỏe mới, quyển đầu trong bộ Sức khỏe mới của P. N. Khuê (1941 – 84 p. ; 0$40)
 4. Một chuỗi cười, tiểu-thuyết trào-phúng của Đồ Phồn (1941 – 156 p. ; 0$60)
 5. Chiếc lư đồng mắt của, tùy bút của Nguyễn Tuân (1941 – 180 p. ; 0$65)
 6. Một kiếp đọa đầy, tiểu thuyết xã hội của Trương Tửu (1941 – 160 p. ; 0$60)
 7. Nguồn sinh-lực, quyển II trong bộ Sức khỏe mới của P. N. Khuê (1941 – 118 p. ; 0$45)
 8. Ngoại ô, phóng sự tiểu thuyết của Nguyễn Đình Lạp (1941 – 276 p. ; 0$90)
 9. Thằng cu So, tiểu thuyết phong tục của Nguyễn đức Quỳnh (25 Décembre 1941 – 187 p. ; 0$80)
 10. Gan dạ đàn bà của B. H. P. (1941 – 138 p.)
 11. Sắc đẹp ngai vàng, tiểu-thuyết lịch-sử của Chu Thiên (1941 – 100 p.)
 12. Chia ba thiên-hạ của Chu Thiên (1941 – 100 p.)
 13. Sự tích đức Thánh Trần, diễn ca của Bạch Đằng (1941 – 24 p.)
 14. Nghị lực, quyển III trong bộ Sức khỏe mới của P. N. Khuê (1942 – 204 p. ; 1$00)
 15. Bút nghiên, tiểu thuyết phong tục của Chu Thiên (1942 – 377 p. ; 2$00)
 16. Thằng Phượng, tiểu thuyết giáo dục của Nguyễn đức Quỳnh (1942 – 215 p.)
 17. Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đổng Chi (1942 – 440 p. ; 4$50)
 18. Hai vở kịch : Kinh Kha – Ông Ký Cóp của Vi Huyền Đắc (1942 – 168 p.)
 19. Yêu đời, bộ Sức khỏe mới của Phạm Ngọc Khuê
 20. Tráng sĩ Bồ Đề của Mai Viên (1942 – 264 p.)
 21. Đạo phật ở nước ta (1942 – 11 p.)
 22. Năm chàng hiệp sĩ, truyện dạ sử về triều Lý Anh Tôn của Mai Viên (194? – 237 p.)
 23. Khói lửa phong châu, truyện dã sử nghĩa hiệp về thời Hồng Bàng của Thiên Hạ Sỹ (1942 – 128 p.)
 24. Ông già trong động kỳ lân của Việt Trinh (1942 – 102 p.)
 25. Luyện thép của Hoàng Văn Sự (1942 – 29 p.)
 26. Mối thù truyền nghiệp, truyện trinh-thám của B. H. P. (1942 – 124 p.)
 27. Tờ di chúc của giòng họ Trần Thạch, truyện trinh-thám của B. H. P. (1942 – 128 p.)
 28. Món quà năm-mới, truyện trinh-thám của B. H. P. (1943 – 106, [12] p.)
 29. Hai giờ đêm nay của B. H. P. (194? – 98 p.)
 30. Thằng Kình của Nguyễn đức Quỳnh (25 Janvier 1943 – 396 p.)
 31. Ngõ hẻm của Nguyễn Đình Lạp (1943 – 311 p.)
 32. Trăng nước, thơ tám chữ, thơ một câu của Thao Thao (1943 – 79 p.)
 33. Cải tạo sinh lực, phần thực hành bộ Sức khỏe mới của P. N. Khuê (1943 – 270 p.)
 34. Kinh-tế thế-giới (1929-1934) của Nguyễn Hải Âu (1945 – 204 p.)
 35. Anh bạn đi đâu? của Phạm Ngọc Khuê (1945 – 47 p.) (Tân Thanh Niên)
 36. Tương-lai kinh-tế Việt-Nam của Nguyễn Huệ Minh (1945 – 96, [3] p.) (Hồ Hữu Tường)
 37. Tập đọc (1945 – 42 p.)
 38. Vần quốc ngữ (1945 – 28 p.)
 39. Vua ô tô Ford và tổ chức kỹ nghệ hợp lý hóa của Lê Văn Siêu (1946 – 118 p.)
 40. Thân thế và sự nghiệp Mã Khắc Tư (Karl Marx) của Hồng Lưu (1946 – 256 p.)
 41. Văn Lang dũng sĩ của Đàm Quang (194?, 2 fasc. – 220 p.)

VĂN MỚI (Tập Mới, 1942-1945)
Tạp chí phổ thông giáo-dục, mỗi tháng ra hai kỳ.
Chủ nhiệm : Nguyễn xuân Lương. Chủ bút : Nguyễn đức Quỳnh.
Tòa-soạn và trị-sự : 69-71, Rue Tiên-Tsin – Hanoi

 1. Bốn bể là nhà của Thiên Hạ Sĩ và Mai Viên (1942-1943, 3 fasc.)
 2. Nguyễn Du và Truyện Kiều, nghiên cứu của Nguyễn Bách Khoa (Văn Mới, 25 Décembre 1942 – 340 p.)
 3. Lá thư mầu thiên thanh của B. H. P. (Văn Mới, 1943 – 87, [33-63] p.)
 4. Nhân loại tiến hóa sử, biên khảo của Nguyễn Bách Khoa (Văn Mới 7-8, 25 Mars 1943 – 206 p. ; 1$80)
 5. Gốc tích loài người, biên khảo của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 9-10, 25 Avril 1943 – 171 p. ; 1$80)
 6. Óc khoa-học, một phương pháp rèn luyện trí xét đoán của P. N. Khuê (Văn Mới 11-12, 25 Mai 1943 – 202 p. ; 2$20)
 7. Đời sống Thái cổ (Thời đại thạch khí), biên khảo của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 13-14, 25 Juin 1943 – 203 p. ; 2$20)
 8. Nguồn gốc văn minh, biên khảo của Nguyễn Bách Khoa (Văn Mới 15-16, 25 Juillet 1943 – 192 p. ; 4$00)
 9. Thượng cổ sử Ai Cập, biên khảo của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 16-17, 25 Août 1943 – 196 p. – 2$50)
 10. Triết-học là gì? của Nghiêm-Tử (Văn Mới 18-19, 25 Septembre 1943 – 190 p. ; 2$50)
 11. Luân-lý thực nghiệp của Lê văn Siêu (Văn Mới 20-21, 25 Octobre 1943 – 129 p. ; 2$50)
 12. Lê Thánh Tông (1442 – 1497), biên soạn của Chu Thiên (Văn Mới 22-23, 25 Novembre 1943 – 245 p.)
 13. Thượng cổ sử cận đông, biên khảo của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 24-25, 25 Décembre 1943 – 233 p. ; 3$00)
 14. Lý-Thường-Kiệt Bắc phạt, biên khảo của Nguyễn tế Mỹ (Văn Mới 26-27, 25 Janvier 1944 – 148 p.)
 15. Kinh tế học phổ thông của Nguyễn Hải Âu (1944 – 237 p. ; 3$50)
 16. Tâm lý và tư tưởng Nguyễn Công Trứ của Nguyễn Bách Khoa (Văn Mới 30-31, 25 Mars 1944 – 239 p. ; 6$50)
 17. Thượng cổ sử cực đông (Ấn Độ – Trung Hoa), biên khảo của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 32-33, 25 Avril 1944 – 280 p. ; 5$00)
 18. Cá nhân và xã hội của P. N. Khuê (Văn Mới, 1944 – 166 p. ; 5$00)
 19. Văn-học khái luận, khảo luận của Đặng thái Mai (Văn Mới 36-37, 25 Juin 1944 – 197 p. ; 4$00)
 20. Văn minh sử yếu lược. Quyển thượng của Nguyễn Bách Khoa (Văn Mới 38-39, 25 Juillet 1944 – 183 p. ; 4$00)
 21. Hai bà Trưng khởi nghĩa, biên khảo của Nguyễn tế Mỹ (Văn Mới 40-41, 25 Août 1944 – 238 p. ; 5$00)
 22. Học thuyết kinh tế tiểu dẫn của Nguyễn Hải Âu (Văn Mới 42-43, 25 Septembre 1944 – 195 p. ; 4$00)
 23. Thượng cổ sử Tây Phương (Hy-Lạp) của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 45, 25 Octobre 1944 – 276 p. ; 5$00)
 24. Hợp lý hóa : Chủ thuyết Taylor của Lê văn Siêu (Văn Mới 47, 25 Novembre 1944 – 206 p. ; 6$00)
 25. Xã hội Việt-Nam của Lương đức Thiệp (Văn Mới, 1944 – 426 p. ; 8$00)
 26. Văn hóa vận động (Ai-Cập – Do-Thái), biên khảo của Nguyễn đức Quỳnh (Văn Mới 49, 10 Janvier 1945 ; 5$00)
 27. Văn chương Truyện Kiều : Nguyên tắc phê bình của Nguyễn Bách Khoa (Văn Mới 50, 25 Janvier 1945 – 202 p.)
 28. Hai phương pháp suy luận : Duy vật và Duy tâm của Trần văn Thanh (Văn Mới 52, 25 Mars 1945 – 206 p.)
 29. Kinh thi Việt Nam của Trương Tửu (Văn Mới 53, 5 Juillet 1945 – 243 p.)
 30. Tương lai văn nghệ Việt Nam của Trương Tửu (Văn Mới 56, 1945 – 105 p.)
 31. Duy-vật sử-quan của Lương đức Thiệp (Văn Mới 57, 1945 – 85 p.)
 32. Nghệ thuật thi ca của Lương đức Thiệp (Văn Mới 58, 25 Septembre 1945 – 88 p.)

NHI ĐỒNG HỌA BẢN

 1. Hoàng đế Nã Phá Luân của Hoàng Kỳ (1941 – 52 p.)
 2. Đồng xu kể chuyện mình của Vũ-Trọng-Can (1942 – 30 p. ; 0$15) (Số 1, tập mới)
 3. Tại sao nước bể mặn của Vũ Trọng Can (1942 – 24 p.)
 4. Lạc nơi xứ tuyết của Dao-Chi (1942 – 24 p. ; 0$15) (Số 4, tập mới)
 5. Ông hoàng lửa của Huyền-Kiêu (1942 – 24 p.) (Số 8)

Đăng lại từ bài viết trên ntd’s Blog.

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s