Đỗ Long Vân

Đỗ Long Vân sinh năm 1934 ở Hải Dương, lớn lên ở Hà Nội, rồi du học ở Sorbonne. Sau 1954, ông về nước và sống ở Sài Gòn, dạy học tại các trường Đại học Huế và Đại học Đà Lạt, và viết cho các báo Đại Học, Nghiên Cứu Văn Học (của linh mục Thanh Lãng), Hành Trình, Đất Nước. Trong vòng giao thiệp của ông có Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền.

Ông mất tháng 8-1997 tại Sài Gòn, để lại nhiều tác phẩm phê bình văn học quan trọng như Vô Kỵ giữa chúng ta hay là hiện tượng Kim Dung (Trình Bầy, 1967) và Nguồn nước ẩn của Hồ Xuân Hương (Trình Bầy, 1966)

Một số hình ảnh của Đỗ Long Vân tại Triển lãm tranh sơn dầu DC ở Alliance Française, Đà Lạt năm 1965.


Ảnh đầu: ký họa Đỗ Long Vân của Đinh Cường, tháng 12-1997

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s