khả năng Trần Trọng Kim

tran-trong-kim

Trong Một cơn gió bụi (1969, Saigon: Vĩnh Sơn), cụ Kim mấy lần bảo mình chỉ là một thân già gặp cơn ngộ biến tòng quyền biết sao, mặc dù trong mọi sự cụ làm đều có một tấm lòng vì dân vì nước. Sau khi nghĩ kỹ thì, tôi thấy tấm lòng của cụ đúng là đáng trân trọng, nhưng cái lực của cụ không có, địa vị của cụ lúc đó là do Nhật dựng lên, chứ không phải dùng bạo lực cách mạng mà giành lấy, không thu phục được rộng rãi quần chúng như Việt Minh, vì thế nên nội các Trần Trọng Kim chỉ duy trì được vẻn vẹn 5 tháng mà thôi. Và nếu Nhật rút đi, mà sau này Pháp quay lại thì e cũng chẳng chống đỡ được.

Nhiều chi tiết trong Một cơn gió bụi cũng cho thấy cái thái độ lần lữa của người Nhật trong việc trao trả độc lập cho Việt Nam, từ những chậm chạp thoái thác trong thương thuyết, đến chuyện đưa cụ sang Singapore rồi ở hoài ở đó, khiến cho cụ Dương Bá Trạc chết luôn ở nước ngoài. 

Quan trọng nhất là, cụ Kim cũng thừa nhận rằng, người Nhật lúc này cũng còn toan tính xem nên chọn giải pháp Bảo Đại hay giải pháp Cường Để thì có lợi hơn nữa mà. Cái tréo ngoe ở chỗ, trong khi Cường Để không phải lựa chọn số một của người Nhật ở Đông Dương, mà là Bảo Đại. Thì với Bảo Đại, cụ Kim cũng không phải lựa chọn số một cho chức thủ tướng, mà là Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm lại là người thân tín với Cường Để. Mặc dù cho rằng Bảo Đại nhu nhược, nhưng qua những lời kể lại về sau, ngay cả trước và sau vụ phế truất Bảo Đại năm 1955, iệm lúc nào cũng tôn trọng Bảo Đại. Dường như tư tưởng trung quân đã ăn sâu vào nhận thức của cụ Diệm, thông qua lời dạy của cha là Ngô Đình Khả, nên cụ Diệm mới có cái hành xử với nhà vua như thế. Chính Bảo Đại lúc nào cũng thông cảm và tin tưởng cụ Diệm, trong hồi ký Con rồng Việt Nam (1990, Nguyễn Phước Tộc). Trước đây, khi mà hồi loan, Bảo Đại cũng đã chọn Ngô Đình Diệm làm thượng thư, cùng với Phạm Quỳnh, Bùi Bằng Đoàn, Hồ Đắc Khải, và Thái Văn Toản. Nhưng sau cụ Diệm từ quan về quê vì không đồng tình về chính sách gì đó. 

Nhân tiện, chính quyền Ngô Đình Diệm về sau có phải là chính quyền bù nhìn không? Lúc cụ Diệm lên làm thủ tướng, tình thế cũng chẳng khác gì cụ Kim: một chính quyền không có quân đội. Hơn nữa, lại còn gặp tình thế “loạn 12 sứ quân”, từ Bình Xuyên cho đến Hòa Hảo. Thế nên Pháp hay Mỹ đều nghĩ cụ Diệm sẽ chẳng trụ được lâu, thế mà chính cụ Diệm đã bình ổn được mọi thứ, và làm nên kỳ tích. Richard Nixon, trong cuốn No more Vietnams (1985), đã ví vai trò cụ Diệm quan trọng như tảng đá đỉnh vòm, cân bằng các lực để duy trì ổn định, mà chỉ khi bị lấy đi người ta mới thấy nó quan trọng. Chính vì cụ Diệm không muốn Mỹ can thiệp sâu vào Việt Nam, và cụ Diệm rất cứng rắn trong việc điều hành đất nước, nên người Mỹ mới hậu thuẫn cho cuộc đảo chính năm 1963. Cái chết của Ngô Đình Diệm đã mở ra sự đổ bộ của lính Mỹ lên Việt Nam, điều mà Diệm lúc còn sống chống lại, điều mà sau này gây ra những vụ như Mỹ Lai, và kéo theo phong trào phản chiến, để người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. 

Trở lại câu chuyện nội các Trần Trọng Kim, Hồ Hữu Tường từng kể, năm 1945, trong lúc ông đang trú tại nhà ông Lê Văn Văng ở Hà Nội, đã nhận được thư từ Trần Trọng Kim, thông qua Phan Kế Toại, gửi đến cho 12 người mà đứng đầu là Tạ Thu Thâu, rồi tới ông, rồi sau đó là Trần Văn Giàu, Đặng Thái Mai, Nguyễn Xuân Chữ, Trần Văn Ân, Nguyễn Tường Long, Ngô Đình Diệm, Bùi Ngọc Ái, Vũ Đình Di, Vũ Đình Hòe, Lê Toàn, mời về Huế lập tân nội các, nhưng Hồ Hữu Tường từ chối, cũng như nhiều trí thức khác. Điều này cũng cho thấy trí thức bây giờ không còn mất ai muốn đi theo con đường bảo hoàng như Phạm Quỳnh hay các nhà nho thời Cần Vương, thời Văn Thân nữa. Góp phần đáng kể vào công kích chủ nghĩa bảo hoàng chắc phải kể đến Nguyễn Văn Vĩnh. Nhưng đó lại là câu chuyện khác.

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s