đọc báo Phong Hóa

phong-hoa-tuan-bao

Kỳ Hoa là bút danh của ai? Rất có thể là của Khái Hưng. Mục xã thuyết do Khái Hưng quản lý, với nhiều bài viết đánh động trực tiếp đến các đề tài nổi cộm của xã hội: nữ quyền trong cái nhìn của các nhà nho cổ lỗ xỉ và của các chị em phụ nữ học đòi, tệ nạn thuốc phiện, sự phân biệt phái tân phái cựu, sự phân biệt đông và tây.

Trong báo Phong Hóa số 7 (28/7/1932), Trần Khánh Giư có bài Không cảm tình. Tựa bài là từ câu tiếng Pháp “Pas de sentiment” mà Bạch Thái Bưởi nói với quan tuần phủ Nghiêm Xuân Quảng, được Nguyễn Văn Vĩnh trích nguyên văn trong một bài viết thương tiếc Bạch Thái Bưởi (Bạch Thái Bưởi mất ngày 22/7/1932) đăng trên Annam Nouveau.

Phong Hóa số 3 (30/6/1932) có bài Nhà nghề và tài tử, phê bình một thành kiến với những nhà báo bị cho là amateur và đề cao những người là professionnel có nói là nếu dựa trên những tiêu chí khắt khe của việc phân loại ai là professionnel, ai là amateur, thì từ Phạm Quỳnh, Nguyễn Khắc Hiếu, Phạm Chân Hưng, Mai Du Lân, và cả Nguyễn Văn Vĩnh không ông nào là professionnel, mà chỉ có mỗi Hoàng Tích Chu mới xứng danh hiệu này. Nhưng hãy xem cách mà Hoàng Tích Chu làm báo: công kích chửi rủa, từ những người chủ các tờ báo ông từng làm, đến bạn hữu là Tchya, thậm chí vô tình tự chửi mình khi chửi những ai viết báo hay dùng lối văn công kích. Phong Hóa còn chê cả cách viết của Chu là lối văn cụt mà cứ cho là mới. Dường như sự phân biệt nhà nghềtài tử này đến từ tờ Đông Tây của Chu chăng?

Phong Hóa số 5 (14/7/1932) viết về sự ra mắt của Đông Thanh tạp chí với chủ nhiệm là Ngô Tử Hạ. Đồng thời, Phong Hóa cũng thông báo về việc tạm đình bản một vài kỳ của tờ An Nam tạp chí của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, kèm theo lời nhắn nhủ của Ngô Thúc Địch. Mặc dù Phong Hóa hay mang Tản Đà ra làm nhân vật để châm biếm vì thói nghiện rượu và nghiện thuốc phiện, nhưng lời lẽ trong mục này rất đứng đắn và nhiều thiện cảm. Chừng như những gì Nguyễn Vỹ nói về không khí văn nghệ thời tiền chiến rất đúng, rằng có nhóm này nhóm kia, có lúc công kích nhau trên mặt báo, nhưng nhìn chung vẫn kết thành một khối.

Cũng trong số này, mục Thực hay hư có nói về Bùi Quang Chiêu, đảng lập hiến Nam Kỳ và tờ Đuốc Nhà Nam, do Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long cùng lập ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s