Kim Trọng trở lại vườn Thúy

Từ ngày muôn dặm phù tang,Nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà.Vội sang vườn Thuý dò la,Nhìn xem phong … Continue reading Kim Trọng trở lại vườn Thúy