Trương Tửu tự bạch

Trương Tửu sinh ngày 18 tháng 10 năm 1913, trong một gia đình trung lưu ở Gia Lâm [Hà Nội]. … Continue reading Trương Tửu tự bạch