Becoming #3

becoming-issue03

Đăng ngày 17 tháng 1 năm 2021 trên Issuu. Bạn có thể đọc tại: https://buff.ly/35MGIqL

Danh mục các bài viết trong số này:

C’est moi

Dragging on, feet of clay

Niềm vinh hạnh của sự vắng mặt

Fragments

Thân bất do kỷ

The umbilical cord

Just another distraction

Khi-không-làm-gì

Dương Thu Hương, an exemplar of socialist realist writers

Eternal Summer

Đoạn Trường Tân Thanh

Kim Dung, cấu trúc và biểu nghĩa

Pink Floyd’s The Wall

t.A.t.u

Sự thật trong cái lạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s