Phỏng vấn Nguyễn Văn Tố

Năm 1936, sang du lịch xứ Lào, chuyến thuyền từ Savannakhet lên Vientiane, có một người Pháp làm giáo sư … Continue reading Phỏng vấn Nguyễn Văn Tố