Mặc Đỗ

mac-do

Vài dòng tiểu sử:

Mặc Đỗ tên thật là Đỗ Quang Bình, sinh năm 1920 tại Hà Nội. Vào Nam năm 1954, Mặc Đỗ cùng các trí thức Bắc Kỳ Di Cư lập ra hai sinh hoạt dẫn đường vào thời sơ khai của nền văn chương miền Nam Cộng Hòa. Thứ nhất, ông làm tờ báo Tự Do. Thứ hai, ông cùng với Vũ Khắc Khoan và Nghiêm Xuân Hồng sáng lập nhóm Quan Điểm. Nhóm của ông rất chú ý đến triết lý tư tưởng của tác phẩm; cả 3 ông đều có tài và có kỹ thuật viết vững tay. Ông được biết đến nhiều với tư cách một nhà văn và một dịch giả. Mặc Đỗ sang Mỹ tị nạn ở tuổi 58, và ông mất ngày 20 tháng 9 năm 2015 tại Texas.

Một số tác phẩm:

Sáng tác:

Bốn mươi (1956), Quan Điểm
Siu cô nương (1958), Quan Điểm
Tân truyện I (1967), Quan Điểm
Tân truyện II (1973), Văn
Trưa trên đảo san hô (2011),
Truyện ngắn (2014),

Dịch thuật:

Lão ngư ông và biển cả (E. Hémingway), Quan Điểm, 1956; Cảo Thơm, 1965; Đất sống, 1973-1974
Con người hào hoa (F. S. Fitzgerald), Quan Điểm, 1956
Một giấc mơ (Vicky Baum), Cảo Thơm, 1966; NXB Hội Nhà Văn, 2003
Người vợ cô đơn (F. Mauriac), Cảo Thơm, 1966; Đất sống, 1973; NXB Hội Nhà Văn, 1997
Thời nhỏ trong gia đình Luvers (B. Pasternak), Tập san Văn, 1967
Tâm cảnh (A. Maurois), Tập san Văn, 1967
Anh môn (A. Fournier), Cảo Thơm, 1968
Vùng đất hoang vu (L. Tolstoi), Đất Sống, 1973
Giờ thứ 25 (Georghiu), Đất Sống, 1973
Thần nhân và thần thoại Tây phương, NXB Trương Vĩnh Ký, Saigon, 1974; NXB Văn hoá Thông Tin, 1995

Một số hình ảnh:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s