Tạ Thu Thâu

mot-so-tai-lieu-ve-ta-thu-thau

Photos

Paris Préfecture de Police 1930 – Police mug-shot of Tạ Thu Thâu taken after his arrest following a protest in Paris in 1930

Bibliography

Phương Lan Bùi Thế Mỹ, 1974, Nhà cách mạng Tạ Thu Thâu 1906 – 1945, Saigon: Khai Trí. 

Phương Lan Bùi Thế Mỹ, 1970, Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh: thân thế và sự nghiệp , Saigon: Thúy Phương.

Trần Văn Giàu, Hồi ký Trần Văn Giàu (1940-1945), do ban biên tập trang Diễn Đàn, Nguyễn Ngọc Giao đại diện, công bố trên Internet ngày 19/12/2010.

Nam Đình, hay Nguyễn Kỳ Nam, tên thật là Nguyễn Thế Phương, 1964, Hồi ký 1925-1964 (3 tập), Saigon: nhật báo Dân Chủ Mới.

Nguyễn Văn Trấn, hay Bảy Trấn, 1995, hồi ký Viết cho mẹ và quốc hội 

Hồ Hữu Tường, 1952, 41 năm làm báo. Saigon: Trí Đăng. Đông Nam Á tái bản tại Paris, 1984.

Huân Phong, loạt bài về Tạ Thu Thâu đăng trên báo Hòa Đồng, từ số 44 (13/11/1965) đến số 50 (25/12/1965).

Vương Hồng Sển, 1992, hồi ký Hơn nửa đời hư, Hồ Chí Minh: nhà xuất bản Tổng Hợp.

Trần Mỹ Châu, Phan Thị Trọng Tuyển, Trần Văn Thạch (1905 – 1945), cây bút chống bạo quyền và áp bức 

Lê Văn Thử, 1949, Mười chín sinh viên Việt Nam bị trục xuất. Saigon: Nam Việt.

Hoàng Hoa Khôi, Hồ sơ Đệ Tứ Quốc tế Việt Nam (3 tập)

Cao Văn Luận, 1971, Bên giòng lịch sử 1940-1965, Saigon: Trí Dũng.

Ngô Văn, 2000, Viêt-nam 1920-1945, révolution et contre-révolution sous la domination coloniale. Montreuil: L’insomniaque. Bản tiếng Việt: Việt Nam 1920-1945, Cách mạng và Phản cách mạng thời Đô hộ Thực dân

Ngô Văn, 2000, Au pays de la Cloche fêlée: Tribulations d’un Cochinchinois à l’époque coloniale, Montreuil: L’insomniaque. Bản tiếng Anh: In the Crossfire: Adventures of a Vietnamese Revolutionary.

Thanh Thảo, bài viết Sè sè nắm đất bên đàng

Hue-Tam Ho Tai, 2003, Passion, Betrayal, and Revolution in Colonial Saigon, University of California Press; First edition.

Stalinism and Trotskyism in Vietnam: A Spartacist Phamlet, Spartacist Publishing Co., 1976.

Philippe M. F. Peycam, 2012, The Birth of Vietnamese Political Journalism Saigon 1916-1930, New York: Columbia University Press.

Nguyễn Văn Đính, 1939, Tạ Thu Thâu, Từ quốc gia đến quốc tế, Saigon: nhà in Đông Phương, được tái bản ở hải ngoại.

Daniel Guérin, 1954, Au services des colonisés 1930-1953, Paris: Editions Minuit.

Daniel Hémery, 1975, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine. Communistes, trotskystes, nationalistes à Saïgon de 1932 à 1937. Bản tiếng Anh: La Lutte and the Vietnamese Trotskyists, được đăng tại marxist.org, Ted Crawford dịch.

Trần Ngươn Phiêu, 2003, Phan Văn Hùm, thân thế và sự nghiệp, Amarillo: Hải Mã.  

Đỗ Bá Thế, Thím Bảy Giỏi. Tiểu thuyết này từng được đăng trên nhật báo Quyết Tiến, vào thập niên 60 ở Saigon. Sau được sưu tầm, tập hợp lại và in thành sách ở hải ngoại.

Nguyễn Q. Thắng, 2003, Tuyển tập Phan Văn Hùm, Hà Nội: NXB Văn Hóa Thông Tin.

Thiếu Sơn, 2006, Những văn nhân chính khách một thời, NXB Công an Nhân dân.

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s