pronoms sujets, pronoms toniques

Mới học tiếng Pháp, mình chỉ biết xưng là je, gọi người đối diện là tu. Thế tại sao cụ cố Hồng lại xưng là “moa”, gọi người khác là “toa”?

À, ra là đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp có phân biệt giữa pronouns sujets và pronoms toniques. Với pronoun sujet là je thì pronoun tonique tương ứng là moi. Tương tự, pronoun tonique của tutoi hoặc vous, của illui, của elle vẫn là elle, của nousnous, của vous (pluriel) là vous, của ilseux, của elleselles, vân vân.

Đó là lý do vì sao mà ngoài “moa” và “toa” lại còn có cả “lúy”:

Longue Marche còn cho mời mình và Nguyễn Tuân đến gặp. Lúy nói cả tiếng đồng hồ về đảng tính, về trách nhiệm đảng viên. Chiêu hồi mà. Nguyễn Tuân nghe, mặt hất lên, ngáp không cần che miệng. Nguyễn Tuân vẫn thế – bất cần đời. Đôi lúc cũng có hèn một tí, hèn có mức độ thôi, trong đại đa số trường hợp là kẻ bất chấp.

Sự phân biệt này khá tương tự như subject và object trong tiếng Anh. Còn chi tiết thì có lẽ sẽ bàn sau.

Nhưng thường thì, pronoms toniques dùng để nhấn mạnh một đối tượng, và sau c’est phải là nó chứ không thể là pronoms sujets. Vậy nên Lam Phương mới viết bài C’est toi chứ không viết bài C’est tu. Mình chỉ biết một bài tên là của Shakira mà thôi.

C’est toi qui emportes mon coeur au firmament,
et qui me fais envie à chaque instant,
à chaque moment,
il n’y a que la mort qui change mon sort.

Ảnh: nhạc sĩ Lam Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s