Dương Nghiễm Mậu, Niềm đau nhức của khoảng trống

Một truyện ngắn của Dương Nghiễm Mậu, được mình đánh máy lại và đăng lên blog này. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, là ngày giỗ của Dương Nghiễm Mậu.