Cơn mưa hạ

Có một dạo lúc mà khu vực xung quanh chung cư Miếu Nổi chưa có những quán cà phê như…