theodor w adorno

Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno (1903-69) bắt đầu sự nghiệp của mình ở Frankfurt và Vienna dưới thời Cộng hòa Weimar, đến…